1 Ιουλίου
Almost My Floor (Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Birushana: Rising Flower of Genpei (Switch)
F1 22 (PC, PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Gamedec (Switch)
Numina (PC)

5 Ιουλίου
Arcadegeddon (PC, PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

6 Ιουλίου
Cursed Island (XboxOne)
Let's Play! Oink Games (PC)
Rush Rally Origins (XboxOne)

7 Ιουλίου
Matchpoint: Tennis Championships (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Overrogue (PC, PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Witch Strandings (PC)

8 Ιουλίου
AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC, PS4, Switch, XboxOne)
APICO (Switch)
Klonoa Phantasy Reverie Series (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
MADiSON (PC, PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Yurukill: The Calumniation Games (PC, PS4, PS5, Switch)

12 Ιουλίου
F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Switch)
Garage: Bad Dream Adventure (PC)
Hellpoint (PS5, Xbox SeriesX|S)
Krut: The Mythic Wings (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Monument Valley: Panoramic Edition (PC)
Monument Valley 2: Panoramic Edition (PC)
Time on Frog Island (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
XEL (PC, Switch)

13 Ιουλίου
Escape Academy (PC)
Loopmancer (PC)
Rune Factory 5 (PC)
Tamarindos Freaking Dinner (PC)
The Tale of Bistun (PC, XboxOne)

14 Ιουλίου
Azure Striker Gunvolt 2 (XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Clanfolk (PC)
Eyes in the Dark (PC)
Mothmen 1966 (PC, PS4, Switch, XboxOne)
PowerWash Simulator (PC, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

15 Ιουλίου
DreadOut 2 (XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Fire and Maneuver (PC)

19 Ιουλίου
As Dusk Falls (PC, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Endling: Extinction is Forever (PC, PS4, Switch, XboxOne)
Fallen Angel (Switch)
Forza Horizon 5: Hot Wheels (PC, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Stray (PC, PS4, PS5)

20 Ιουλίου
DreadOut 2 (PS4, PS5)
Hazel Sky (PC, Switch, XboxOne)
Severed Steel (PS4, PS5)

21 Ιουλίου
Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (Android, iOS, PC, PS4)
Hell Pie (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Post Void (PS4, PS5, Switch)
River City Saga: Three Kingdoms (PC, PS4, Switch)
Severed Steel (Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Wayward Strand (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

22 Ιουλίου
Aery – Vikings (PC, PS4, Switch, XboxOne)
Capcom Arcade 2nd Stadium (PC, PS4, Switch, XboxOne)
Live a Live (Switch)

25 Ιουλίου
Chameleon: DYH (PC)

26 Ιουλίου
Immortality (PC, Xbox SeriesX|S)
Mozart Requiem (PS4, Switch)
Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (PS4)

27 Ιουλίου
Train Valley (PS4, Switch, XboxOne)

28 Ιουλίου
Anonymous;Code (PS4, Switch)
Autonauts vs Piratebots (PC)
Azure Striker Gunvolt 3 (Switch)
Bear and Breakfast (PC, Switch)
Lord Winklebottom Investigates (PC, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Lost Epic (PC, PS4, PS5)
Vestaria Saga 2: The Sacred Sword of Silvanister (PC)
Yuoni (Switch)

29 Ιουλίου
Digimon Survive (PC, PS4, Switch, XboxOne)
RimWorld (PS4, XboxOne)
Xenoblade Chronicles 3 (Switch)